PREDYKOT

PREDYKOT

PREDYKOT yönetimsel ve içeriksel değişikliklere karşı verimliliği koruyarak, dinamik güvenlik politikası düzenleyen yazılım modüllerinin oluşturduğu yenilikçi ve tutarlı bir eko-sistemdir.

PREDYKOT iş geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi için güvenlik politikası yönetimi konusunu temel operasyonel geliştirmelerin ötesinde akıllı bir platforma taşımayı hedeflemektedir.  Sözü geçen akıllı platform kavramsal bilgiyi risk yönetimi ve yönetimsel hedeflere uyumluluk noktalarında değerlendirerek dinamik güvenlik politikası üretmeyi sağlamaktadır.

PREDYKOT bulut bilgisayar sistemleri, Kimlik ve Erişim Yönetimi, Profesyonel Mobil Radyo, Mobil Yakın Alan İletişimi gibi güvenliğin kritik olduğu sistemlerle ilgilenen alanları hedeflemektedir.

PREDYKOT’un en temel yenilikçi sonucu dinamik güvenlik politikaları geliştirmek için aşağıdaki yazılım modüllerini içeren paketin oluşturulması olacak.

  • Kullanıcıların aktiviteleri, politika değişiklikleri, bağlamsal bilgiler üzerinde koşan akıl motorları;
  • Bilgi sistemi üzerinde aktüatörler veya sensörler gibi görev yapan akıllı düğümler;
  • Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi İçin Arayüz;
  • Derinlemesine Paket İnceleme;
  • Dağıtık Verinin Yönetimi ve Kaynaştırılması;
  • Doğrudan veya bir iş akışı ile güvenlik politikası hakkında geri bildirim için geri bildirim modülü;
  • Yönetim ve İzleme Paneli.

Buna ek olarak, PREDYKOT ekosisteminin hayata geçirilmesi için gerçekçi ve pragmatik metodoloji kuralları oluşturulacaktır. Bu kuralların oluşturulmasında politika tasarımında kullanılan metodolojinin ilkelerinin, ticari yönlerinin, teknik altyapının, politikaların günlük takibinin yönetişim metrikleri kullanılarak yapılmasının, risk yönetimi ve uyumluluk faktörlerinin etkisi olacaktır.

Proje aynı zamanda politika yönetimi konusunda standardizasyon sınırlarını belirleyecektir. Proje süresince yapılacak olan teorik çalışmaların sonucu olarak güvenlik yönetimi, jenerik politika oluşumu, güvenlik metrikleri, ISO 27001 veya EBIOS gibi politika uygulama metodolojileri ve akıl dilleri alanlarında var olan standartların iyileştirilmesini sağlayacak  önerileri gündeme getirecektir.