Modelleme Ve Simülasyon

Modelleme Ve Simülasyon

Modelleme ve Simülasyon (M&S) değerli kaynakların kestirimci simülasyon yoluyla tasarrufunu sağlayan ve oldukça ilgi gösterilen bir teknoloji alanıdır. CTECH, Komuta-Kontrol sistemlerinin modelleme ve simülasyonu, bunların metodolojisi ve uygulamaları konularında derin bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe genel hatlarıyla aşağıdaki alanları kapsar:modelingAndSimulation

 • M&S geliştirme paradigmaları (olay tabanlı, kesikli zamanlı, sürekli, yapıcı, man-in-the-loop)
 • Dağıtık Simülasyon Teknolojileri (HLA, DIS)
 • Simülasyon veri analizi ve eniyileştirmesi
 • Karar destek modellemesi
 • Harp sahası yönetim modellemesi
 • Kaynak planlama ve eniyileştirme
 • Radar sistemleri modelleme ve simülasyonu
 • Ses ve iletişim modelleme ve simülasyonu

İyi kurulmuş bir M&S ortamı, ne-yapmalı analizi, darboğaz tanımlama, hata yayılımı analizi ve operatör eğitimi gibi birçok hizmet sağlar. Esnek ve yeniden kullanılabilir, uygulama alanından bağımsız ve tamamen CTECH’e ait bir M&S çerçeve yapısı yeni simülasyon uygulamalarının daha hızlı geliştirilmesine olanak sağlar.

CTECH’in M&S ürün portföyü şunları içerir:

 • Hava Savunma Modelleme ve Simülasyon Sistemi
 • Güvenilirliği Yüksek Radar Sinyal Üreteci Simülasyonu
 • Radar Test Simülatörü
 • Hava aracı İletişim ve İşaretleme Modelleme ve Simülasyonu
 • Agent tabanlı Simülasyon Çerçeve Yapısı