RIKA

Radar İzi Kestirim Ve Analiz Yazılımı (RİKA)

Radar izi kestirimi azaltımı herhangi bir modern platform yada uzun menzilli silahın savaş alanlarındaki etkinliğini arttırmak için yapılması gerekmektedir. Radar izi azaltmadaki yada görünmezlik teknolojilerindeki en zorlu adım, incelenmekte olan platformun radar izinin belirlenmesidir. Radar izinin belirlenmesinde aşağıdaki adımlar uygulanabilir: Geliştirilmekte olan platformlar için şekil değişiklikleri etkili olabilir.

Radar soğurucu malzemeler platformun belirli bölgelerine uygulanabilir ve hedefe yakınlaşma paternleri için stratejik planlar üretilebilir. RİKA yazılımı CAD modeline bağlı olarak herhangi bir platformun radar kesit izini analiz edebilir ve bu işlemleri gerçekleştirmek için tüm gerekli bilgileri sağlar.
rika-cover

Özellikler:

 • Windows tabanlı yazılım
 • Tek bir makinede yada paralel modda bir ağ kümesi üzerinde çalışabilme
 • Birçok CAD modeli ile uyumluluk
 • Farklı modeller arasında parçaların paylaşımına olanak sağlar
 • Yeni kaplama malzemesi tanımlamaya olanak sağlar
 • Çok katmanlı kaplama malzemesi tanımlamaya olanak sağlar
 • Işın izlerini görselleştirebilir
 • Sonuçlar XML formatında üretilebilir
 • Her bir proje bileşeni için farklı kullanıcı hakları tanımlamasına olanak sağlayan kullanıcı yönetim mekanizması

RIKA-1 (2)

Yetenekler

RiKA ile aşağıdaki analizler gerçekleştirilebilir:

 • Radar kesit izi (RCS) hesaplama
 • Saçılım merkezleri hesaplama
 • İndüklenmiş yüzey akımları hesaplama
 • Yüzey kaplama etkisi ölçümü
 • ISAR imaj formasyonu
 • Menzil profili kestirimi
 • Polarimetrik saçılım hesaplama

Bu Görevleri Gerçekleştirmek İçin Kullanılan Teknikler:

rika-screenshot

 • Hibritleştirilmiş geometrik optik ve fiziksel optik algoritmaları
 • Kırınım teorileri
 • Çoklu yansıma
 • Gölgeleme