RSGS

Radar Sinyal Üreteci Simülatörü(RSGS)

Radar sistemlerinin test ve doğrulama süreçleri oldukça külfetlidir. Birçok durumda yük ve performans test senaryoları karmaşık özellikler ve yapılamayacak bileşenler içermektedir. Genelde bu problemler üreticiye özgü simülasyon modelleri üzerinde koşturulan test senaryolarıyla çözümlenmeye çalışılır. İşin gerçeği, üreticiye özgü simülasyon modeli, karmaşıklığı ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmaması nedeniyle güvenilir ve kabul edilebilir bir model değildir.

Radar-Signal-Generator-PPISCOPE

Radar müşterileri radar performansını farklı senaryolar üzerinde ölçmek istemektedirler. Bir radar alıcı tasarımı karakteristiği çıkarılırken, çalışma ortamını yeniden oluşturmak için çeşitli sinyallere ihtiyaç duyulmaktadır. RSGS sentetik ortam senaryolarından, hedef eko sinyalleri ile yüzey ve yığın kargaşa sinyallerini simüle etme kabiliyetine sahip gerçekçi bir radar sinyal üretecidir.

Veri çıkışı, I-Q temel bant formunda zaman düzleminde bir sinyaldir. RSGS tarafından üretilen veriler, gerçek radar alıcılarının sinyal işleme tasarım ve uygulamalarını kolayca test edebilecek test vektörleri sağlamaktadır. Bu gerçek sinyaller daha sonra test edilen donanıma uygulanabilir.

Senaryo Tanımlama

Sistem farklı hava ve operasyonel koşullara sahip senaryolar tanımlayabilme kabiliyetine sahiptir ve senaryodan gerçekçi I-Q sinyalleri üretebilmektedir. Kullanıcı herhangi bir radar parametresini hassas olarak değiştirebilme yeteneğine sahiptir ve yeni koşulların etkisini üretilen sinyalden görebilmektedir. Test edilecek radar sistemini sanal radar I-Q sinyalleri ile besleyerek, kullanıcı gerçek radar sisteminin performansını özellikle ağır ve zorlu test senaryoları altında görebilme ve karşılaştırabilme yeteneğine sahip olmaktadır. Test senaryoları kullanıcı tarafından, test senaryo tanımlama arayüzü ile tanımlanmaktadır.
Radar-Signal-Generator-RSG-Airplane
Radar simülatörü senaryo bilgilerini kullanıcıdan alabildiği gibi DIS arayüzünden de alabilmektedir. Sayısal bir yer haritası (DTED yada her hangi bir sayısal harita) yüklenerek hedef platformlar ve ortam koşulları bu modül içerisinde tanımlanır. RSGS, I-Q sinyallerini sayısal düzlemde üretir ve analog I-Q sinyalleri üretmek için PCI bus aracılığı ile D/A dönüştürücüye iletir. Gerçek zamanlı proses, her bir yönde I-Q sinyallerini ve menzil profillerini üretmek için algoritmalar yürütür.
Radar-Signal-Generator-RSG-Block-Diagram

Sistem Özellikleri

 • Senaryo tanımlama
 • Simülasyon ortamından I ve Q sinyallerini üretimi
 • Menzil profili çıkarımı
 • Doppler işleme
 • Deniz etkisi, kara ve deniz kargaşa sinyalleri
 • Saçılım merkezleri ve Radar Kesit İzi üretimi
 • Hızlı Sensör kapsama analizi
 • Tüm sayısal haritaların kullanımı
 • Hedef platformlar için 3-D CAD modellerinin kullanımı
 • Aynı anda 100 hedef tanımlama
 • TCP/IP arayüzü

Geliştirme Ortamı:

 • 6 PCI slotlı 3U cPCI şase
 • Intel tabanlı Tek Kart Bilgisayar
 • cPCI Virtex-6 Geliştirme Kartı

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

Mesaj